Svenska PEN

Uppgift tillsammans med Fotoskolan för Svenska PEN. Uppdraget var att göra en tunnelbaneannons baserat på ett foto för få fler månadsgivare. Vi valde som primär målgrupp 40-60-talister och sekundär politiskt aktiva millennials. Vi sökte gestalta ett totalitärt samhälle som primärmålgruppen känner till, med en copy som baseras på autocorrect.

 

Koncept och copy av mig.

Fotografer: Matilda Hammar, Maria De La Croix, Pia Hylén, Wahab Akman.