top of page

Svenska PEN

Uppgift tillsammans med Fotoskolan för Svenska PEN. Uppdraget var att göra en tunnelbaneannons baserat på ett foto för få fler månadsgivare. Vi valde som primär målgrupp 40-60-talister och sekundär politiskt aktiva millennials. Vi sökte gestalta ett totalitärt samhälle som primärmålgruppen känner till, med en copy som baseras på autocorrect.

 

Koncept och copy av mig.

Fotografer: Matilda Hammar, Maria De La Croix, Pia Hylén, Wahab Akman.


 

bottom of page