top of page

Länstrafiken Västerbotten/Ultra

En gratulationsfilm till alla bussförare på Länstrafiken Västerbotten/Ultra på Bussförarens dag 18 mars. Trots att vi hållit avstånd till förarna så går leenden aldrig att dölja. Hälsningarna samlades in via Instagram.

bottom of page